ECO-cars Sp. z o.o.

Sieć zbierania pojazdów ECO-cars składa się z kilkudziesięciu stacji...
więcej 


Sprawdź czy Twoje oświadczenie zapewnienia sieci zbierania pojazdów jest autentyczne.
więcej 

Login:
Hasło:

61-362 Poznań, ul. Forteczna 14a tel. +48 61 88 700 24, 61 887 01 39, gsm +48 503 012 176, biuro@eco-cars.pl współrzędne GPS N 52º36'75.63" E 16º93'99.04"
więcej 

Podstawa prawna

              Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy, które zniosły opłatę recyklingową i nałożyły obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów przez przedsiębiorców będących producentem, importerem lub dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu (wprowadzający pojazd). Nowym obowiązkiem zostały więc objęte podmioty sprowadzające zawodowo pojazdy używane. Wielkość sieci zbierania pojazdów uzależniona jest od liczby pojazdów wprowadzanych w ciągu roku na terytorium kraju. W przypadku wprowadzających nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku – sieć powinna składać się z co najmniej trzech stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów, w tym co najmniej jednej stacji demontażu, położonych w różnych miejscowościach na terytorium kraju. 

Wprowadzający pojazd ma dwie możliwości wywiązania się z nałożonego przez ustawodawcę obowiązku: może on zapewnić sieć poprzez własne stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów lub zawrzeć na piśmie umowę z ECO-cars ( trzy stacje demontażu pojazdów jednocześnie ). Umożliwi to wypełnienie ustawowego obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów w roku 2019.

Kara za brak sieci zbierania pojazdów to  12.000 zł + 12 zł za każdy sprowadzony pojazd * ilość brakujących stacji demontażu

  1 ) JAK PODPISAĆ UMOWĘ ?

 Zadzwoń lub napisz do nas już dziś:

gsm 737 886 371 lub 61 88 700 24

siec@eco-cars.pl

 

 2 ) OBOWIĄZEK REJESTRACJI  ZAWARCIA UMOWY Z SIECIĄ PRZECHODZI Z GIOŚ DO WŁAŚCIWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

 

Jednocześnie przypominamy, że każdy wprowadzający pojazdy (w rozumieniu art. 3 pkt. 14 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z późń. zm) obowiązany był złożyć Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54 zawiadomienie o podjęciu działalności w zakresie sprowadzania pojazdów – najpóźniej w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Zawiadomienie ( do pobrania w załączniku ) musiało zawierać:

1.       nazwę, siedzibę i adres wprowadzającego,

2.       datę podjęcia działalności w zakresie sprowadzania pojazdów,

3.       określenie rodzaju działalności (importer/wewnątrzwspólnotowy nabywca),

4.       adresy stacji demontażu oraz punktów zbierania pojazdów, z którymi wprowadzający podpisał umowę/umowy.

Do zawiadomienia należy dołączyć kopię umowy/umów o zapewnieniu sieci.

  Wprowadzający, którzy byli już zarejestrowani w GIOŚ, mieli obowiązek zaktualizować swoje zgłoszenie, podając w/w dane i dołączyć do aktualizacji zgłoszenia kopię umowy/umów o zapewnieniu sieci.

UWAGA!!!

 W związku z obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do REJESTRU BDO ( rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r.(poz.2458)) wszelkie aktualizacje dotyczące działalności oraz aktualizacje umów zawartych z siecią recyklingu  po 24 lipca 2018 r. mają być dokonywane poprzez formularz aktualizacyjny ( do pobrania na stronie ekomis.eu w zakładce -Wpis do rejestru BDO- ) ZATEM ZNIESIONY JEST OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA UMÓW ZAWARTYCH Z SIECIĄ RECYKLINGU DO GIOŚ.

 3 ) SPORZĄDZANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA DLA GIOŚ ( 15.03.2019 )

 Podpisując umowę na zapewnienie sieci zbierania pojazdów w roku 2018, sprawozdanie takie przygotujemy dla Państwa bezpłatnie.  

 Prosimy pamiętać, że spośród wszystkich firm, które zapewniały sieć zbierania pojazdów w latach 2006-2010, dziś funkcjonuje tylko jedna, ECO-cars. 

Załączniki: